VACA I ABELLA
Cera d’abella, fusta, mel, ghee i llet de vaca
Bòlit – La Cisterna (Centre d’Art Contemporani de Girona)
Abril de 2015

Vaca i abella és una acció creada per a La Cisterna, un espai de recolliment que ens evoca un punt intermedi entre la llum i la foscor, el fora i el dins, el propi i l’aliè.

La llet i la mel, la cera i el ghee (mantega clarificada), tenen el seu origen en el món vegetal, es gesten en la foscor orgànica del món animal i es transformen en substàncies nutritives, simbòliques i sagrades.

L’acció consta de dues parts. La primera és la libació continuada de llet sobre un túmul de cera. En retirar el petit monticle es descobreix una concavitat bessona envoltada de llet. A la segona part encenem un foc que anem alimentant rítmicament amb palets, cera, mel i ghee…

Quan l’home primitiu intenta establir una relació mística amb la abella, es transforma amb tota la seva anima en abella imita el brunzit, l’aspecte exterior (caretes) i els moviments angulosos del vol d’aquest insecte. Pel contrari, en les altes cultures el ritme comú que estableix la relació amb l’abella s’obté sense participació física directa (ball), únicament per mitja d’un gong metàl·lic, per ser groc el color d’aquest instrument i el seu so molt semblant al brunzit de l’abella. Es suficient tocar el gong, es a dir, imitar el ritme de les abelles per a dominar les. La participació activa del cos esta reemplaçada per un instrument. L’home primitiu es torna abella posant se al nivell d’aquella, mentre que l’home màgic de les altes cultures ordena a les abelles.

Marius Schneider  (L’origen musical dels animals-símbols en la mitologia i la escultura antigues)