DISSOLUCIÓ
Basalt, sucre i llet
El gran tour, Vall de Núria
agost 2017

… el final últim de les ciències humanes no és constituir a l’home, sinó dissoldre’l.
Lévi-Strauss – la dissolució del subjecte

LIBACIÓ
Basalt, alabastre i llet de vaca.
El Gran Tour (Côclea), Montserrat
Setembre 2017

El Grand Tour es un projecte de Nau Côclea ( Centre de creació contemporània de Camallera, Girona). Es tracta d’una ruta a peu que els caminants fan amb diferents artistes. Al 2017 va sortir de la vall de Núria i va anar per la Cerdanya, el Cadí, el Solsonès i el Bages, acabant al massís de Montserrat. “El jo i l’altre” vàrem fer l’acció inaugural, consistent en la dissolució amb llet d’un terròs de sucre en forma de muntanya sobre una peça de basalt. Part del líquid resultant va ser entregat en uns potets a cada caminat. L’acció final a Montserrat (17dies després) va consistir en la libació d’aquest líquid sobre una peça de basalt i alabastre.

La libació és un ritual o cerimònia de nombroses religions que consisteix en l’aspersió d’una beguda com a ofrena. En les religions de la mediterrània, en les que les libacions eren comuns, els líquids oferts eren variats:  llet, mel, vi, oli i altres líquids, fins i tot aigua pura.