DESGLAÇ
LLet de vaca i cera d’abella
Escultura i vídeo instal·lació
Maig de 2017

juny 2017 – Mostra a Inund’Art – La Carbonera (Museu d’Història de la Ciutat, Girona)

La serp surt de la seva
tretzena muda
tremolosa i erecta.
-Un llamp de pedra fòssil
de sobte massa viu.
Líquid esglai:
                     desglaç.

Maria – Mercè Marçal