NAU – LLAVOR
Llet, cera d’abella, fusta i fulles d’olivera
Casa Lleó Avinay temps de Flors, Girona
Maig 2016

“Temps de Flors” es un festival que es celebra cada any a Girona, des de els anys 50, enguany s’estima que l’han visitat 193.482 persones, el que ens indica el nivell de popularitat d’aquest esdeveniment que omple els espais expositius de gent de tota edat i condició. Un marc idoni per a observar les reaccions al voltant de la nostra proposta plàstica. El primer que veiem, és que al entrar a l’espai, la major part de les persones baixen el to de veu o fan sil·lenci amb cert respecte o precaució, interrogant-se sobre el que tenen davant… diria que cerquen mots per a classificar-ho. La segona reacció és preguntar-se sobre la natura dels materials i acte seguit, tocar, olorar… La tercera endur-se el record-trofeu, la foto. Quantes mans la han tocat, quantes fotos disparat! Esperem que, si mes no, en quedi un bon record.

Per mi entrareu a la ciutat sofrent,
per mi entrareu cap a l’etern dolor,
per mi entrareu amb la perduda gent.
La justícia mogué el meu constructor:
em varen fer la divina potència,
l’alta saviesa i el primer amor.
Abans de mi no va ser creat res
que no fóra tan etern com sóc jo:
deixeu tota esperança, els que hi entreu” (vv. 1-9)

Dante  Alighieri    
La Porta de l’infern – cant tercer